nejvýznamnější reference

Automotive, ČR


3 kusy automatických manipulátorů pro skladování vozíků s přípravky v prostoru lisovny

Více referencí

napsali o nás

NOPO Engineering dodá jeřáby Audi

Zpravodajský server měsíčníku TECHNIK

Další články zde

aktuality  pondělí 22.07.2024 23:04

Podílíme se na výrobě největších nádob na světě


Na konci měsíce března byl úspěšně zakončen zkušební provoz 2 kusů linek délky 22 m na svařování nádob. Linky jsou složeny z polohovadel, podélných dopravníků a tvarovacích pák. Slouží pro výrobu největších nádob na světě o ø 6 m a délce 44 m.

...

Skladovací systém pro Automotive


Společnost NOPO ENGINEERING opět potvrzuje svoje kvality, když v náročném výběrovém řízení uspěla se svým technickým řešením a získala tak další kontrakt. Jedná se o dodávku skladovacího systému se speciálním teleskopickým manipulátorem pro manipulaci a skladování přípravků lisovacího nářadí. I přes technologicky složitější akci bude NOPO ENGINEERING tuto dodávku realizovat v poměrně krátké dodací lhůtě. Značka NOPO tak znovu dokazuje umění souladu užitné hodnoty navrženého řešení a ceny....


Více aktualit

Manipulátory

Manipulátory NOPO umožňují změnu orientace dopravovaných předmětů tak, jak vyžaduje charakter výroby. Jsou vybaveny uchopovacími prostředky konstruovanými dle požadavků manipulovaného předmětu (tabule skla, cívky papíru, plechy, palety, atd.). Automatická spolupráce s výrobními linkami je zajištěna přes požadovaná rozhraní.

Strojírenství, ČR
dodávky (4 kusy) manipulátorů 600 kg pro role papírů s ručním ovládáním trnu

Papírenský průmysl, Německo
automatický manipulátor 2000 kg jako součást linky na třídění rolí papíru

Sklářský průmysl, ČR
automatické manipulátory na skladování a polohování tabulí skla

Betonářský průmysl, SK
manipulátor na skladování a dopravu plechů k výrobním linkám

Automotive, ČR
různé typy manipulátorů pro manipulaci s díly ve výrobě součástek pro automobilový průmysl

Automotive, ČR
3 kusy automatických manipulátorů pro skladování vozíků s přípravky v prostoru lisovny

Výrobce autobusů, ČR
automatický manipulátor pro ponoření karoserie autobusu do vany v procesu "KTL"

Kovozpracující průmysl, ČR
konzolový manipulátor se stabilizací břemene s magnety pro manipulaci se svitky

Strojírenství, ČR
automatický tryskací manipulátor pro tryskání nádob

Strojírenství, ČR
automatický svářecí manipulátor pro přivaření vnitřních výztuh nádob

Automotive, Turecko
automatické manipulátory pro dopravu skeletů autobusů ve svařovně

Strojírenství, ČR
automatický manipulátor na sváření nohou zásobníku plynu
NOPO ENGINEERING s.r.o. Zemědělská 898/3, 500 03 Hradec Králové, Czech Republic