nejvýznamnější reference

ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Plzeň

kompletně zakrytá přesuvna 130 t / 40 m s aut. řizením

Více referencí

napsali o nás

Unikátní licí jeřáby NOPO pro ruskou vagonku


Technický týdeník 

Výrobu sofistikované jeřábové techniky pro slévárnu ruské vagonky TVSZ (Tichvinskij Vagonostroitelnyj Zavod) ve městě Tikhvin v Leningradské oblasti zahájila firma NOPO ENGINEERING z Hradce Králové.
 


Další články zde

aktuality  neděle 16.05.2021 7:59

Vztahy s ruskými zákazníky se nám daří dále rozvíjet

Za poslední období roku 2014 firma NOPO dodala svá zařízení v hodnotě desítek milionů korun převážně odběratelům ze zemí EU. Mezi nejvýznamnější patří CHART Ferox Děčín, KOVOSVIT MAS Sezimovo Ústí, VW Hannover, Iveco Czech Republic Vysoké Mýto, Automotive Lighting Jihlava, PSA Trnava, ŠKODA AUTO Mladá Boleslav a jiné.

...

Podílíme se na výrobě největších nádob na světě


Na konci měsíce března byl úspěšně zakončen zkušební provoz 2 kusů linek délky 22 m na svařování nádob ve firmě Chart Ferox Děčín. Linky jsou složeny z polohovadel, podélných dopravníků a tvarovacích pák. Slouží pro výrobu největších nádob na světě o ø 6 m a délce 44 m.

...


Více aktualit

Servis 24

Jednou z priorit firmy je efektivní servisní zázemí, jež zákazník obdrží s dodávkami našich výrobků. K dispozici je standardní servisní NONSTOP – služba 24 hodin. Dle požadavku zákazníka může být specifikován nástup na opravu už do 2 hodin po nahlášení závady, případně jiné požadavky, které jsou součástí servisní smlouvy, včetně zajištění náhradních dílů. Postup nahlášení závady při standardním zásahu do 24 hodin viz dále.

Postup při hlášení závad
a Výzva k pohotovostnímu servisnímu zásahu

Pro uplatnění záručního zásahu se pro urychlení Objednateli doporučuje dodržet níže uvedený postup výzvy k servisnímu zásahu.
 
Za prokazatelnou výzvu k servisnímu zásahu se považuje:
 • Telefonická výzva objednatele následně potvrzená písemnou výzvou doručenou zhotoviteli elektronickou poštou, faxem nebo dopisem (e-mail a fax do 12 hod. po telefonické výzvě, dopis do 3 dnů).
Upozornění: Následné potvrzení telefonické výzvy formou písemné výzvy objednavatele je nezbytná podmínka k uplatnění záruční opravy. 
 
V písemné výzvě musí být uvedeno:
 1. Název společnosti vyzývající k zásahu:
 2. Místo závady:
 3. Rozsah závady:
 4. Jak se závada projevuje, popis závady:
 5. Kolikrát se závada projevila a v jakém čase:
 6. Požadovaný termín servisního zásahu na základě závažnosti poruchy (např. ihned, zítra, v pracovní době, při příštím preventivním servisu):
 7. Jméno a funkce odpovědného zástupce objednatele a telefonní číslo včetně mobilního, který bude přítomen během provádění díla:
 8. Způsob a čas přístupu do objektu:
 9. Další požadavky objednatele:
 10. Datum a čas odeslání výzvy: 
 11. Čitelně jméno, podpis a číslo telefonu osoby vyzývající k zásahu za objednatele:
 
Vyzvat k servisnímu zásahu je možno:         
      
Nonstop na bezplatné lince 800 802 801

E-mail: servis@nopo.cz
Fax kancelář: +420 494 945 008
 
NOPO ENGINEERING, s.r.o.
Zemědělská 898
500 03 Hradec Králové
 

NOPO ENGINEERING s.r.o. Zemědělská 898/3, 500 03 Hradec Králové, Czech Republic