nejvýznamnější reference

CJSC Magna Technoplast

Speciální jeřáb 50t s pohybem dvou koček mezi mosty jeřábu

Více referencí

napsali o nás

Unikátní licí jeřáby NOPO pro ruskou vagonku


Technický týdeník 

Výrobu sofistikované jeřábové techniky pro slévárnu ruské vagonky TVSZ (Tichvinskij Vagonostroitelnyj Zavod) ve městě Tikhvin v Leningradské oblasti zahájila firma NOPO ENGINEERING z Hradce Králové.
 


Další články zde

aktuality  neděle 16.05.2021 8:26

Vztahy s ruskými zákazníky se nám daří dále rozvíjet

Za poslední období roku 2014 firma NOPO dodala svá zařízení v hodnotě desítek milionů korun převážně odběratelům ze zemí EU. Mezi nejvýznamnější patří CHART Ferox Děčín, KOVOSVIT MAS Sezimovo Ústí, VW Hannover, Iveco Czech Republic Vysoké Mýto, Automotive Lighting Jihlava, PSA Trnava, ŠKODA AUTO Mladá Boleslav a jiné.

...

Podílíme se na výrobě největších nádob na světě


Na konci měsíce března byl úspěšně zakončen zkušební provoz 2 kusů linek délky 22 m na svařování nádob ve firmě Chart Ferox Děčín. Linky jsou složeny z polohovadel, podélných dopravníků a tvarovacích pák. Slouží pro výrobu největších nádob na světě o ø 6 m a délce 44 m.

...


Více aktualit

Výroba

Firma má k dispozici výrobní provozy o celkové ploše 5000m2 s počtem cca 120 pracovníků. Jedná se především o svařovny, zámečnické provozy, obráběcí centra, provozy na výrobu rozvaděčů a lakovny. Výrobní závody jsou vybaveny potřebnými certifikáty systému jakosti pro svařování.

Výrobní technologie

 
Horizontální vyvrtávačky:
 • HP 100 x=5900mm
 • HP 100 x=6400mm 
 • WHN 13.8 CNC x=3500mm
 • W160 HA x=9000mm 
 • W 100 x=1600mm
Soustruhy:
 • SU 125 L=4000mm
   
 • SU90A L=3000mm 
 • SUS80 L=3500mm 
 • SU40A
 • SU50A
 • SU63A
Frézky:
 • FGSH 50
 • FGS 50/63
Vrtačky:
 • VR4 
 • VR4A
 • VR6

Oprávnění pro výrobu

 • Oprávnění Institutu technické inspekce k montáži, opravám, rekonstrukcím, revizím a revizním zkouškám zdvihacích zařízení (zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000kg, jeřáby o nosnosti nad 5000 kg)
 • Aprobace Českého lodního a průmyslového registru ( Germanischer Lloyd Group) pro výrobu, opravy, montáž, údržbu zdvihacích zařízení, palubních vrátků a mechanismů
 • Aprobace Českého lodního a průmyslového registru ( Germanischer Lloyd Group ) pro výrobu, rekonstrukce, montáž a opravy lodních těles plavidel vnitrozemské plavby
 • Oprávnění Institutu technické inspekce k:
  • montáži elektrických zařízení dodavatelským způsobem
  • opravám elektrických zařízení dodavatelským způsobem
  • revizím a zkouškám elektrických zařízení dodavatelským způsobem&

Certifikáty jakosti

 • Certifikát systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 
 • Certifikát jakosti pro svařováni dle ČSN EN ISO 3834-2:2006 
 • Velký průkaz způsobilosti dle čl. 200 ČSN 73 2601 - Z2 pro dílenskou výrobu a staveništní montáž ocelových konstrukcí s rozšířením pro výrobu a montáž jeřábů a jeřábových drah, provádění třecích spojů, výrobu ocelových trubkových konstrukcí a ocelových konstrukcí silničních s železničních mostů. Velký průkaz způsobilosti je potvrzen Českými drahami.
 • Certifikát výrobku na „Konstrukční kovové stavební díly“ vydaný podle nařízení vlády č. 312/2005 Sb 
 • Certifikát způsobilosti dle DIN 18800-7:2002-09 Klasse E. Vydal SLV Berlin-Brandenburg.


NOPO ENGINEERING s.r.o. Zemědělská 898/3, 500 03 Hradec Králové, Czech Republic